სოციალური მედია მარკეტინგი – მართვა და ადმინისტრირება

სოციალური მედია მართვა & მენეჯმენტი

სოციალური მედიის მართვა

სოციალური მედია მარკეტინგი ცალსახად არის ციფრული მარკეტინგის ერთ-ერთი წამყვანი მიმართულება საქართველოში.

ფეისბუქი, ინსტაგრამი, ლინკედინი, იუთუბი, ტიკტოკი – ეს ის არხებია, რომლებზეც აქტიურობენ ქართული კომპანიები, ცნობადობისა და მეტი გაყიდვების უზრუნველსაყოფად. სოციალური მედიის მართვა განაპირობებს ბრენდის ცნობადობისა და გაყიდვების ზრდას.

ამ სტატიაში მიმოვიხილავთ ქართულ ბაზარს, ფასებს და საუკეთესო გამოცდილებიდან გამომდინარე მოგცემთ რჩევებს, თუ რომელი სოციალური მედია სტრატეგია იქნება მომგებიანი, თქვენი ბიზნესისთვის.

რა არის სოციალური მედია?

სოციალური მედიასოციალური ქსელების მართვა მოიცავს შემდეგ საკითხებს:

  1. მარკეტინგული სტრატეგიის შემუშავება – ამ ეტაპზე ხდება მიზნების დასახვა, სარეკლამო გეგმის შემუშავება, პოტენციური მომხმარებლის განსაზღვრა და შესაბამისი კონტენტის შინაარსის მოფიქრება.
  2. სარეკლამო კონტენტის (პოსტების) შექმნა – პოსტები იქმნება წინასწარ განსაზღვრული შინაარსის მიხედვით, ეფექტური დიზაინითა და ტექსტით.
  3. სარეკლამო აქტივობის განხორციელება – პოსტების შედგენის შემდგომ ხდება მათი დარეკლამება მიზნობრივი ჯგუფების მიხედვით, ასაკის, სქესის და ადგილმდებარეობის მიხედვით.
  4. შედეგების მონიტორინგი & ანალიზი და კორექცია – მიღებული შედეგები ფასდება და ხორციელდება კორექცია, რომელიც მიმართულია შედეგების გაუმჯობესებისკენ.

რატომ ჭირდება თქვენს ბიზნეს სოციალური მედიის მენეჯმენტი?

სოციალური მედიის მომსახურება ჯდება გაცილებით იაფი, ვიდრე ტრადიციული რეკლამა, როგორიცაა ტელევიზია ან ქუჩაში ბანერის გაკვრა.

გარდა ამისა, ხალხი აქტიურად სარგებლობს სოციალური ქსელებით, თქვენ არეკლამებთ იქ, სადაც პოტენციური მომხმარებლები არიან.

სოციალური ქსელების მართვა – ეს არის ახალი ტექნოლოგიების მიერ მოცემული შესაძლობა, რეკლამა გაუშვათ ადამიანთა ნებისმიერ სეგმენტზე, მათი ადგილმდებარეობის, სქესის, ინტერესების, ასაკის და ქცევების შესაბამისად.

და ბოლოს, რეკლამა სოციალურ მედიაში რეალურად უზრუნველყოფს მეტ გაყიდვებს!

რა უნარ-ჩვევებია საჭირო სოციალური ქსელების მართვა & გამგეობისთვის?

დიზაინთან მუშაობის უნარი – მაღალი ხარისხის სარეკლამო პოსტების დასამზადებლად აუცილებელია დიზაინერულ პროგრამებთან მუშაობის გამოცდილება, როგორიცაა ფოტოშოპი, ილუსტრატორი და სხვა. ამ უნარის გარეშე, სრულყოფილი სოციალური მედია მარკეტინგი ვერ განხორციელდება.

ტექსტის წერა – იგივე შეიძლება ითქვას ტექსტის წერის უნარზეც, მნიშვნელოვანია ყველა ტექსტი დაიწეროს ლაკონურად, მაქსიმალურად უშეცდომოდ და საინტერესოდ.

სწორი რეკლამის გაშვების უნარი – სწორი რეკლამის განხორციელების გარდა, მნიშვნელოვანია გქონდეთ უნარი, სწრაფად და ეფექტურად მოაგვაროთ სარეკლამო აქტივობის დროს წარმოშობილი პრობლემები, რაც საკმაოდ ხშირია სოციალური მედიის შემთხვევაში.

ეფექტური კომუნიკაცია – შესაძლოა გქონდეთ იდეალური დიზაინის და საინტერესო ტექსტის მქონე პოსტი, რეკლამაც კარგად გაუშვათ, თუმცა თუ დაინტერესებული პირების მიმართ გექნებათ არასწორი და ცუდი კომუნიკაცია, დაკარგავთ პოტენციური კლიენტების 60-80%-ს.

ანალიტიკური უნარჩევები – ნებისმიერ სარეკლამო აქტივობას გააჩნია თავისი ხარვეზები და გამოსწორების შესაძლებლობა, ამიტომაც მნიშვნელოვანია ანალიტიკური უნარი, რათა ეს ხარვეზები ჯერ აღმოაჩინოთ, ხოლო შემდგომ მოახდინოთ მათი კორექცია.

განვითარების უნარი – სოციალური მედია ყოველთვის ვითარდება, ემატება ახალი ფუნქციები და შესაძლებლობები, აუცილებელია განვითარდეთ მასთან ერთად, წინააღმდეგ შემთხვევაში, დაკარგავთ კონკურენტუნარიანობას.

რა ღირს სოციალური მედიის მართვა საქართველოში?

როგორც უკვე აღინიშნა, სოციალური მედიის მართვა ხორციელდება შიდა კადრების მეშვეობით ან მარკეტინგული აუთსორსინგის გამოყენებით.

1.შიდა კადრი

ფინანსური ხარჯები: გამოცდილი სოციალური მედიის მენეჯერის ხელფასი იწყება 1200 ლარიდან (ხელზე ასაღები თანხა), გარდა ამისა თქვენ გექნება საშემოსავლო გადასახადი 300 ლარი და საპენსიო გადასახადი.

რა თქმა უნდა, უფრო იაფადაც არის შესაძლებელი ასეთი კადრის მოძიება, თუმცა გამოცდილებისა და უნარ-ჩვევების ნაკლებობის ხარჯზე, რაც ნეგატიურ ზეგავლენას მოახდენს თქვენი მარკეტინგული აქტივობის შედეგებზე.

შრომითი ურთიერთობა: კადრის აყვანა ნიშნავს შრომის ურთიერთობებში შესვლას, რაც გარკვეულ პასუხისმგებლობას აკისრებს დამქირავებელს, კერძოდ აუცილებელია მინიმუმ 12 თვიანი ხელშეკრულების გაფორმება, რომლის შეწყვეტა ვადაზე ადრე პრობლემულია, ასევე დამქირავებელმა უნდა უზრუნველყოს დასაქმებული გარკვეული სოციალური გარანტიებითაც.

ტრეინინგები და კურსები: მნიშვნელოვანია მუდმივად განავითაროთ თქვენი კადრი, დააფინანსორთ სოციალური მედიის კურსები და ტრეინინგები.

2.მარკეტინგული აუთსორსინგი

ფინანსური ხარჯები: პროფესიონალური სერვისის მიღების შესაძლებლობა გაქვთ 400 ლარიდან.

მომსახურების ხელშეკრულება: ნებისმიერი მომსახურების ხელშეკრულების შეწყვეტა არის შესაძლებელი ვადაზე ადრე, გაცილებით ნაკლები რისკებით, ვიდრე შრომითი ურთიერთობის შემთხვევაში

ტრეინინგები და კურსები: თქვენ ამაზე ზრუნვა არა მოგიწევთ. როგორც წესი, თქვენი სოციალური მედიის გვერდზე იმუშავებს რამდენიმე ადამიანი, რომლის ცოდნასა და უნარ-ჩვევებს და მომსახურების ხარისხს აკონტროლებენ მარკეტინგული კომპანიის მენეჯერები.

სოც. მედიის მართვა - ტოპ 5 შეცდომა

წარმოგიდგენთ ხუთ ძირითად შეცდომას, რომელსაც კომპანიები უშვებენ სოციალური გვერდების მართვის დროს.

  • მოუწესრიგებელი გვერდი – ტექნიკურად და ვიზუალურად გაუმართავი გვერდი იქცევს დიდ ყურადღებას პოტენციური მომხმარებლისგან, ოღონდ ეს ყურადღება მხოლოდ ნეგატიურია და უარყოფითად მოქმედებს გაყიდვებზე. 
  • უხარისხო სარეკლამო კონტენტი – ფოტო-ვიდეო და ტექსტური მასალა, ეს არის სარეკლამო კონტენტი, რისი გამოყენებაც ხდება სარეკლამოდ. ვინაიდან ყველა არეკლამებს სოც. მედიაში და დიდია კონკურენცია, თქვენ მხოლოდ 2 წამი გაქვთ დაარწმუნოთ მომხმარებელი დაინტერესდეს თქვენი რეკლამით.  მომხმარებელი მხოლოდ მაშინ მოგცემთ შანსს, თუ თქვენი კონტენტი არის საინტერესო. არავინ მიაქცევს ყურადღებას, დაბალი ხარისხის კონტენტს, რომელიც არ გამოირჩევა არაფრით.
  • არამიზნობრივი რეკლამა – ერთი მხრივ, მარტივია რეკლამა, ყველას შეუძლია “დაბუსტვა“, თუმცა ყველაფერი ასეთი მარტივი არ არის. მნიშვნელოვანია რეკლამა განხორციელდეს მიზნობრივად, სწორად შერჩეული კონტენტით და ბიუჯეტირებით. პროფესიონალურად განხორციელებული რეკლამა თქვენ არა თუ დაგიზოგავთ ბიუჯეტს, არამედ რეალურ გაყიდვების განხორციელებაში დაგეხმარებათ. 
  • დაბალი ბიუჯეტი – არასაკმარისი სარეკლამო ბიუჯეტი განაპირობებს რეკლამის სიხშირის შემცირებას, რაც საბოლოო ჯამში საშუალებას არ იძლევა მივაღწიოთ დასახულ მიზნებს.
  • მაღალი ბიუჯეტი – რაც არ უნდა პარადოქსულად ჟღერდეს, ზედმეტად მაღალი ბიუჯეტიც ნეგატიურად მოქმედებს რეკლამაზე სოციალურ ქსელებში. ზედმეტი ბიუჯეტი ზრდის რეკლამის ინტენსიურობას, იხარჯება იმაზე მეტი ვიდრე საჭიროა, ისე, რომ პროპორციული შედეგებისა და უკუგების მიღება ვერ ხერხდება.

გსურთ თქვენი სოც. მედიის მართვა ანდოთ პროფესიონალებს? დაგვიკავშირდით და მიიღეთ დეტალური კონსულტაცია ჩვენი გუნდისგან – 555 38 18 89 & mediaweb.ge@gmail.com