ბრენდბუქის დამზადება & ბრენდ ბუქის შექმნა

ბრენდბუქის დამზადება -რა გავითვალისწინოთ?

ბრენდბუქის დამზადებარა არის ბრენდბუქი, რატომაა მნიშვნელოვანი ბრენდბუქის დამზადება?

ბრენდბუქი არის თქვენი ბრენდის სახელმძღვანელო, რომელიც მოიცავს ბრენდის განვითარების და პიარისთვის საჭირო ხელსაწყოებს, როგორიცაა: ლოგო, რომლითაც იცნობენ თქვენ ბრენდს, საიტის დიზაინი, რომელიც გამოიყენება ვებ იდენტობის ჩამოყალიბებაში, სავიზიტო ბარათის დიზაინი, რომელიც გამოიყენება სოციალური კავშირების გასაზრდელად და ა.შ.

ძლიერი ბრენდბუქის შექმნა ეფექტური ბრენდინგის საწინდარია!

ბრენდბუქის შექმნა მოიცავს შემდეგ ეტაპებს:

  1. ლოგოს დამზადება
  2.  ფერთა პალიტირების განსაზღვრა.
  3. ბრენდირებული ხელსაწყოების შექმნა, რაც საჭიროა ბრენდის პოზიციონირებისთვის: სოციალური მედიის ბრენდირება, საიტის დიზაინი, ბანერის დიზაინი და სხვა.

რაში გვეხმარება ბრენდ ბუქის დამზადება?

სიცხადე: ბრენდ ბუქის შექმნის პროცესი გეხმარებათ თქვენი ბრენდის მისიის, ხედვის და ღირებულებების განსაზღვრაში.

თანამშრომლების ჩართულობა: ბრენდბუქი დაგეხმარებათ გააერთიანოთ თქვენი თანამშრომლები საერთო მიზნისა და ღირებულებების გარეშემო. 

სანდოობა: ბრენდბუკის უფრო ეფექტურად არის შესაძლებელი სანდო და პოზიტიური ბრენდის ჩამოყალიბება.

რა ღირს ბრენდ ბუქის შექმნა?

რა თანხებთან არის დაკავშირებული ბრენდბუქის დამზადება? ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენი სამუშაოს მოცულობაზე და სირთულეზე.

საშუალო ღირებულება მერყეობს 950 ლარიდან 3000 ლარის ფარგლებში.