ბრენდინგი & კომპანიის ბრენდირება 2021 წელს

კომპანიის ბრენდინგი 2021 წელს – რა გავითვალისწინოთ?

ბრენდინგირა არის ბრენდინგი?

ბრენდინგის დანიშნულებაა, გარკვეული ატრიბუტების დახმარებით, გამორჩეულობა შესძინოს თქვენი კომპანიის პროდუქციას ან სერვისს.

რაც სწორი სტრატეგიის შემთხვევაში დაგეხმარებათ მეტი მოგების მიღებაში, ბიზნესის ზრდასა და განვითარებაში.

როგორ ხდება კომპანიის ბრენდირება?

კომპანიის ბრენდირებისთვის პირველ რიგში დაგჭირდება ორი მთავარი ელემენტი: სახელწოდების მოფიქრება და ლოგოს დიზაინის შექმნა.

ეს არის ორი არსებითი კომპონენტი, რომლისგანაც შედგება თქვენი ბრენდი, თუმცა არსებობს სხვა ელემენტებიც, რომლებიც უფრო ნათლად და მკაფიოდ აყალიბებს თქვენი ბრენდის არსს და გარკვეულ მიმართულებას აძლევს მას.

მათი განსაზღვრა ხდება ბრენდბუქში, რომელიც ბრენდინგის სახელმძღვანელოა თქვენი ბრენდისთვის.

ბრენდინგის ფასი

არსებობს ცრუ მოსაზრება, რომ კომპანიის ბრენდირება მხოლოდ მაღალშემოსავლიანი ბიზნესისთვის არის ხელმისაწვდომი, თუმცა ეს ასე არ არის. ბრენდინგის ფასი შესაძლოა მინიმალურიც კი იყოს.

ეფექტური ბრენდინგი შესაძლებელია ნებისმიერი ოდენობის თანხით, მნიშვნელოვანია რომ პროცესი იყოს მიზანდასახული და შესაბამისი ბრენდირების სტრატეგიის მქონე.

მაგალითად: Email მარკეტინგისა და SMS დაგზავნა ბრენდის ცნობადობის ზრდისთვის, Facebook გვერდის რეკლამირება და ა.შ.

ბრენდინგი და მარკეტინგი

ბრენდინგი არის მარკეტინგული საქმიანობის ერთ-ერთი სახე, რომლის დანიშნულებაა ბრენდის სწორი პოზიციონირება და მისი პოზიტიურად წარმოჩენა მიზნობრივ ბაზარზე.