მარკეტინგის კურსები 2024 წელს

მარკეტინგის კურსები 2024 წელს

მარკეტინგის კურსინებისმიერი ბიზნესის არსებითი კომპონენტია მარკეტინგი, რომლის გარეშეც ბიზნესის ზრდა და განვითარება წარმოუდგენელია.

მარკეტინგის როლი ანტიკური ხანიდან არ შეცვლილა, თუმცა შეიცვალა ფორმები, 21 საუკუნეში ტრადიციული მარკეტინგული ხელსაწყოები კარგავენ აქტუალურობას, ხოლო ციფრული მარკეტინგი ყოველწლიურად სულ უფრო მოთხოვნადი ხდება.

ამ ტენდენციას ვხვდებით საქართველოშიც, რასაც თან ახლავს პროფესიონალი კადრების დეფიციტი.

წინამდებარე სტატიაში გვსურს განვიხილოთ მარკეტინგის კურსები, რომლებიც დაგეხმარებათ დაიწყოთ თქვენი კარიერა ციფრული მარკეტინგის სფეროში.

რა შევისწავლოთ?

სანამ მარკეტინგული კურსების ძიებას დაიწყებთ, პირველ რიგში დაფიქრდით, რისი შესწავლა გსურთ?

ციფრული მარკეტინგის აქტუალური მიმართულებები საქართველოში:

1. სოციალური მედიის მენეჯერი

2. SEO ოპტიმიზაციის სპეციალისტი

3. Email მარკეტინგის & SMS მარკეტინგის სპეციალისტი

4. გრაფიკული დიზაინერი

5. წერილობითი კონტენტის შემქმნელი (copywriter)

6. საიტების & აპლიკაციების შემქმნელი

7. ვიდეო ანიმაციის შემქმნელი

ჩამონათვალი პირობითია, შესაძლოა დაემატოს ან შეიცვალოს გარკვეული კომპონენტები, თუმცა ეს არის ძირითადი კომპონენტები, რისგანაც შედგება

ასევე მნიშვნელოვანია სწავლის თანმიმდევრობა.